مشاوره در نوشتن مقالات ISI

خدمات ما در 4 حوزه در حال حاضر عرضه میشود : 1- دپارتمان مقاله : نگارش و پذیرش مقالات دانشگاهی در مجلات بین المللی و داخلی بعضا که این خدمات در سایت زیر به تفضیل معرفی شده است در خصوص مجلات بر اساس مقاله نشریه پیشنهاد میگردد و برای مقالات بسیار با کیفیت برای نشریات اشپرینگر و الزویر ارسال میگردد که پروسه آن حدود 6 تا 10 ماه هم ممکن است طول بکشد. 2- دپارتمان ترجمه : ترجمه و ویراستاری نیتیو توسط مترجمین آمریکایی 3- درپارتمان چاپ کتاب : استخراج و چاپ کتاب از پایان نامه و چاپ کتاب 4- دپارتمان تحقیق و پژوهش : مشاوره در زمینه نگارش پروپزال ، پایان نامه و تحلیل آماری ، جستجو و دانلود مقاله ، تهیه پاورپوینت دپارتمان های جدیدی هم در حال شکل گیری است

جدول مشاوره در امور مقالات ISI
خدماتنوععلوم پایهعلوم انسانیهنرفنی مهندسیعلوم پزشکیکشاورزی
مقالهنگارشی4,500,000 تومان4,000,000 تومان4,500,000 تومان3,200,000 تومان3,200,000 تومان4,500,000 تومان
استخراجی4,000,000 تومان4,000,000 تومان4,000,000 تومان4,000,000 تومان4,000,000 تومان4,000,000 تومان
هزینه ها به تفکیک
   اکسپت IFترجمه   
   2,400,000 تومان600,000 تومان   

هزینه چاپ هر مقاله با توجه به ژورنال مربوطه متفاوت است و پس از اکسپت در ژورنال هزینه اعلام می گردد